ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
     
                  - ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
^