ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565
           - ปี 2565  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
           - ปี 2566  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                                      สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2566 (.pdf pdf (16)

สถิติร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2.pdf pdf (8)
^