ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
     
                  - ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
     
                - ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
           - ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
           - ปี 2564  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

^