รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายดำรงศักดิ์ ประสังสิต

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภา

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^