การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 และ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.doc doc (607)
​​​​​​​การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.docx docx (474) 
^