แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2565.pdf pdf (68)
รายงานผลแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลแผนฯ รอบ 6 เดือน ปี 2565.pdf pdf (24)
รายงานผลแผนปฏิบัติการฯ ปี 2564
รายงานผลแผนฯปี2564.pdf pdf (18)

 
^