ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP

สเปรย์กันยุงสมุนไพร
สเปรย์กันยุงสมุนไพรจากกลุ่มสตรีดงพระราม ผลิตจากสารสกัดสมุนไพร ตะไคร้หอม กานพลู มะกรูด การบูร มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 95%
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเภทสินค้า : สมุนไพร (ที่ไม่ใช่อาหาร)
ชื่อผู้ติดต่อ : กลุ่มสตรีดงพระราม
ที่อยู่ : ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี


เข่งสานไม้ไผ่
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเภทสินค้า : กลุ่มจักสาน
ชื่อผู้ติดต่อ : หมู่ 4 บ้านดงตาแทน
ที่อยู่ : ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี


กลุ่มเกษตรชีวภาพ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเภทสินค้า : เกษตรปลอดสารพิษ
ชื่อผู้ติดต่อ : หมู่ 5 บ้านสุขทวี  (นายบุญสืบ  เดชศร)
ที่อยู่ : ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
^