ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561.doc doc (379)
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร.doc doc (268)

สถิติการให้บริการประชาชน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf pdf (246)
สถิติการให้บริการประชาชน 2563
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563.pdf pdf (180)
สถิติการให้บริการประชาชน 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64.doc doc (476)
สถิติการให้บริการประชาชน 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2565.doc doc (198)
^