ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561.doc doc (323)
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร.doc doc (232)

สถิติการให้บริการประชาชน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf pdf (216)
สถิติการให้บริการประชาชน 2563
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563.pdf pdf (155)
สถิติการให้บริการประชาชน 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64.doc doc (303)
^