การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

           เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  นายสำรวย  สุบุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดงพระราม  ซึ่งภายในการประชุมมีการประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยามและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพนะนาม จำนวน 40 คน
          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf pdf (18)
          การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf pdf (5)
^