การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.doc doc (3,580)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.doc doc (2,536)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563
การประเมินความเสี่ยง2563.doc doc (1,965)
รายงานผลความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563.pdf pdf (615)
^